Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns till för dig som saknar behörighet till gymnasieskolans nationella program. Målet är att du ska bli behörig till ett nationellt program eller att dina studier ska leda till att du kan börja jobba. På Nicolaiskolan kan du välja mellan programinriktat val, yrkesintroduktion och individuellt alternativ.

Hos oss på Nicolaiskolan har du möjlighet att anpassa din gymnasietid på det sätt som passar dig bäst. När du väljer att gå på ett av våra introduktionsprogram kommer vi att hjälpa dig att klara av dina gymnasiestudier och anpassa studierna utifrån dina behov. Vi fokuserar på att stärka din motivation och ditt självförtroende genom att stötta dig och utveckla din studieteknik.

Tillsammans med din mentor kommer du att följa upp din individuella studieplan. Din studieplan är alltid anpassad efter dig och dina mål. Våra lärare, speciallärare och specialpedagoger finns här för att stötta dig. När du behöver extra hjälp så tveka inte på att be om den.

Tänk på det här när du söker

Om du riskerar att inte bli behörig till ett nationellt program är det viktigt att du har med minst ett introduktionsprogram när du gör ditt gymnasieval. Du kan prata med din studie- och yrkesvägledare på din grundskola för att få hjälp att hitta rätt introduktionsprogram för dig.

Har du frågor?

Det finns olika regler för introduktionsprogrammen som ibland kan vara svåra att förstå. Prata därför alltid med din studie- och yrkesvägledare på din grundskola om du ska söka ett introduktionsprogram och behöver hjälp med din ansökan.

Vill du prata med studie- och yrkesvägledarna på vår skola?

Vill du ha hjälp av någon av våra studie- och yrkesvägledare alena.filipovic@helsingborg.se eller lars.bengtsson3@helsingborg.se är du såklart välkommen att kontakta dem också.

Introduktionsprogrammen

Inriktningar

IMV, IMY och IMA

Programinriktat val – IMV

Programinriktat val passar dig som vill börja på ett nationellt program, men saknar godkända betyg i alla ämnen som du behöver. På programinriktat val läser du dina gymnasiekurser samtidigt som du läser in de grundskoleämnen du behöver för att bli behörig. Du måste därför vara beredd på att jobba hårt för att hinna med allt.

På Nicolaiskolan kan du i mån av plats läsa programinriktat val på våra yrkesprogram

Yrkesintroduktion – IMY

Du kan gå yrkesintroduktion om ditt mål är att efter utbildningen få ett arbete i det du utbildat dig till. Yrkesintroduktion på Nicolaiskolan är riktat mot ett av våra yrkesprogram. Du läser alla yrkeskurser och skaffar dig goda yrkeskunskaper i detta yrke, så att du senare kan söka dig till arbetsmarknaden. Om du vill kan du också läsa något eller några ämnen du saknar från grundskolan för att bli behörig till det nationella programmet. Blir du behörig till det nationella programmet kan du längre fram ta en gymnasieexamen.

På Nicolaiskolan kan du läsa yrkesintroduktion på Hantverksprogrammet – textil design

Individuellt alternativ – IMA

Individuellt alternativ passar dig som behöver en utbildning som anpassas efter dina behöv, dina förutsättningar och vad du vill göra i framtiden. Du kan läsa ämnen från grundskolan som du saknar betyg i, hela eller delar av kurser på nationella program eller till exempel göra praktik. Målet är att du ska kunna gå vidare till en annan utbildning eller kunna börja jobba.

Poängplan

Yrkesintroduktion mot Hantverksprogrammet – textil design

Gemensamma 400 poäng År 1 År 2 År 3
Entreprenörskap 100
Hantverk - introduktion 200
Tradition och utvecklikng 100
INRIKTNING 500 poäng
Textil design 1 200
Textil design 2 200
Material och miljö 100
PROGRAMFÖRDJUPNING 700 poäng
Textil design 3 200
Fackteckning och design 100
Textil design 4 200
Mönsterkonstruktion 1 40 60
Design 1 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng 100 100
Gemensamma 400 poäng År 1 År 2 År 3
Entreprenörskap 100
Hantverk - introduktion 200
Tradition och utvecklikng 100
INRIKTNING 500 poäng
Textil design 1 200
Textil design 2 200
Material och miljö 100
PROGRAMFÖRDJUPNING 700 poäng
Textil design 3 200
Fackteckning och design 100
Textil design 4 200
Mönsterkonstruktion 1 40 60
Design 1 100
INDIVIDUELLT VAL 200 poäng 100 100