Programmet för hantverk och produktion

Programmet för hantverk och produktion är till för dig som vill arbeta med olika hantverk eller med produktion av olika slag. Programmet passar för dig som tycker om att arbeta praktiskt med att skapa en produkt.

Programmet för hantverk och produktion är ett yrkesinriktat program som ska förbereda dig för att arbeta inom områdena trä och metall. Som elev får du grundläggande kunskaper om hantverkstekniker och produktion. Du får även lära dig hantera verktyg och tillverkningsmetoder och utveckla kunskaper om de material som används inom programmets yrkesområden.

Du får arbeta både teoretiskt och praktiskt med olika uppgifter, och utveckla din förmåga att samarbeta och ta egna initiativ.

Det här lär du dig på programmet:

  • Utveckla idéer till färdig produkt
  • Material kännedom
  • Hantera verktyg och maskiner

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får du prova på olika yrken, utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Poängplan för Hantverk och produktion

1.3.8
Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Sum 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3.8
Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Sum 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1