Programmet för administration, handel och varuhantering

Den här utbildningen är till för dig som vill arbeta inom handel, administration eller kommunikation. Du kan också välja det här programmet om du vill arbeta på ett varulager. Programmet passar dig som tycker om att arbeta med service och som trivs i mötet med olika människor.

Det här lär du dig på programmet:

  • kontorsarbete
  • säljarbete
  • packa upp, sortera och prismärka varor
  • servicearbete och att ge kunder rätt hjälp.

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, får du prova på olika yrken, utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och är mottagen i den anpassade gymnasieskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Poängplan

Poängplan för administration, handel och varuhantering

Anpassad gymnasieskola År 1 År 2 År 3 År 4
GEMENSAMMA ÄMNEN FÖR DEN ANPASSADE GYMNASIESKOLAN (900 p)
Engelska 1 (100 p) 25 25 25 25
Estetisk verksamhet (100 p) 100
Historia 1 (50 p) 50
Idrott och hälsa (200 p) 100 100
Matematik 1 (100 p) 25 25 25 25
Naturkunskap 1 (50 p) 50
Religionskunskap 1 (50 p) 50
Samhällskunskap 1 (50 p) 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk (200 p) 100 100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (500 p)
Administration 1 (100 p) 100
Handel 1 (100 p) 100
Information och kommunikation 1 (100 p) 100
Inköp och logistik 1 (100 p) 100
Service och bemötande 1 (100 p) 100
PROGRAMFÖRDJUPNING (800 p)
Entreprenörskap (100 p) 100
Hem och konsumentkunskap 1 (100 p) 100
Idrott och hälsa 2 (100 p) 50 50
Digital kompetens (100 p) 100
Praktisk marknadsföring (100 p) 100
Plocklager (100 p) 100
Mat och butik 1 (100 p) 100
Lokalvård 1 (100 p) 100
Lokalvård 1 (100 p) 100
ANPASSAT GYMNASIEARBETE (100 p) 100
INDIVIDUELLT VAL (200 p) 100 100
Summa 600 650 650 600
Anpassad gymnasieskola År 1 År 2 År 3 År 4
GEMENSAMMA ÄMNEN FÖR DEN ANPASSADE GYMNASIESKOLAN (900 p)
Engelska 1 (100 p) 25 25 25 25
Estetisk verksamhet (100 p) 100
Historia 1 (50 p) 50
Idrott och hälsa (200 p) 100 100
Matematik 1 (100 p) 25 25 25 25
Naturkunskap 1 (50 p) 50
Religionskunskap 1 (50 p) 50
Samhällskunskap 1 (50 p) 50
Svenska 1/Svenska som andraspråk (200 p) 100 100
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (500 p)
Administration 1 (100 p) 100
Handel 1 (100 p) 100
Information och kommunikation 1 (100 p) 100
Inköp och logistik 1 (100 p) 100
Service och bemötande 1 (100 p) 100
PROGRAMFÖRDJUPNING (800 p)
Entreprenörskap (100 p) 100
Hem och konsumentkunskap 1 (100 p) 100
Idrott och hälsa 2 (100 p) 50 50
Digital kompetens (100 p) 100
Praktisk marknadsföring (100 p) 100
Plocklager (100 p) 100
Mat och butik 1 (100 p) 100
Lokalvård 1 (100 p) 100
Lokalvård 1 (100 p) 100
ANPASSAT GYMNASIEARBETE (100 p) 100
INDIVIDUELLT VAL (200 p) 100 100
Summa 600 650 650 600