Programmet för estetiska verksamheter

Det här programmet är till för dig som tycker om att uttrycka dig genom texter, musik, teater eller bilder.

Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritidsverksamheter samt kultursektorn. Det kan också vara en grund om du fortsätter att studera.

Det här lär du dig på programmet:

  • spela olika instrument och sjunga
  • framträda på scen samt spela teater
  • formgivning och bildhantering
  • foto och film.

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under det arbetsplatsförlagda lärandet, APL, får du prova på olika yrken, utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och är mottagen i den anpassade gymnasieskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Poängplan

Poängplan för estetiska verksamheter

ÄMNEN 24/25 25/26 26/27 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (900 poäng)
Engelska 1 (100p) 33 33 34
Estetisk verksamhet (100 p) 100
Historia 1 (50 p) 50
Idrott och hälsa 1 (200 p) 68 66 66
Matematik 1 (100 p) 33 33 34
Naturkunskap 1 (50 p) 50
Religionskunskap 1 (50 p) 50
Samhällskunskap 1 (50 p) 50
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 (200 p) 66 68 66
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (500 poäng)
Estetisk kommunikation 1 (100 p) 100
Estetisk kommunikation 2 (100 p) 100
Konst och kultur (100 p) 100
Medieproduktion (100 p) 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 (100 p) 100
PROGRAMFÖRDJUPNING (800 poäng)
Hem och konsumentkunskap 1 (100p) 100
Digital kompetens (100p) 100
Service och bemötande 1 (100p) 100
Fotografisk bild (100p) 100
Musik 1 (100p) 100
Bild 1 (100 p) 100
Form & design (100 p) 100
Teater 1 (100 p) 100
ANPASSAT GYMNASIEARBETE (100p) 100
INDIVIDUELLT VAL (200 poäng) 100 100
Summa 700 700 700 400
ÄMNEN 24/25 25/26 26/27 Åk 4
GYMNASIEGEMENSAMMA ÄMNEN (900 poäng)
Engelska 1 (100p) 33 33 34
Estetisk verksamhet (100 p) 100
Historia 1 (50 p) 50
Idrott och hälsa 1 (200 p) 68 66 66
Matematik 1 (100 p) 33 33 34
Naturkunskap 1 (50 p) 50
Religionskunskap 1 (50 p) 50
Samhällskunskap 1 (50 p) 50
Svenska 1/ Svenska som andraspråk 1 (200 p) 66 68 66
PROGRAMGEMENSAMMA ÄMNEN (500 poäng)
Estetisk kommunikation 1 (100 p) 100
Estetisk kommunikation 2 (100 p) 100
Konst och kultur (100 p) 100
Medieproduktion (100 p) 100
Svenska 2/Svenska som andraspråk 2 (100 p) 100
PROGRAMFÖRDJUPNING (800 poäng)
Hem och konsumentkunskap 1 (100p) 100
Digital kompetens (100p) 100
Service och bemötande 1 (100p) 100
Fotografisk bild (100p) 100
Musik 1 (100p) 100
Bild 1 (100 p) 100
Form & design (100 p) 100
Teater 1 (100 p) 100
ANPASSAT GYMNASIEARBETE (100p) 100
INDIVIDUELLT VAL (200 poäng) 100 100
Summa 700 700 700 400