Programmet för estetiska verksamheter

Det här programmet är till för dig som tycker om att uttrycka dig genom texter, musik, teater eller bilder. Programmet passar för dig som vill skapa och uppleva konst och kultur. Kunskaperna kan du använda i arbete till exempel på förskolan eller i olika fritidsverksamheter samt kultursektorn. Det kan också vara en grund om du fortsätter att studera.

Det här lär du dig på programmet:

  • Spela olika instrument och sjunga
  • Framträda på scen samt spela teater
  • Formgivning och bildhantering
  • Foto och film

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under det arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får du prova på olika yrken, utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL)

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.

Poängplan för estetiska verksamheter

1.3.8
Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Sum 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1.3.8
Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array
Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array Array
Sum 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1