Vill du arbeta med service?

Hos oss förbereder vi dig för en framtid inom eget företagande, ekonomi och service. Efter utbildningen kan du arbeta inom försäljning och logistik, både på nätet och i butik. Du lär dig också att starta och driva företag och projekt. Service, bemötande, marknadsföring, kommunikation och hållbar utveckling är viktiga delar i utbildningen.

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och får känna på hur det är att jobba på riktigt. Du får också testa det du lärt dig teoretiskt i skolan. APL är uppdelad i flera perioder för att du ska få möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Du får därför stora möjligheter till både extraarbete under utbildningen och arbete efter du har tagit studenten.

Jobba eller plugga vidare efter studenten

Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig möjligheter att jobba, studera vidare eller att starta eget direkt efter studenten. Efter genomförd utbildning kan du till exempel jobba som säljare, inköpare, butiksledare eller med logistik och kundservice. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Om du vill studera på högskola eller universitet efter gymnasiet kan du läsa de kurser som krävs för att få högskolebehörighet under dina studier på försäljnings- och serviceprogrammet.

Har du frågor?

Kontakta gärna någon av våra studie- och yrkesvägledare alena.filipovic@helsingborg.se eller lars.bengtsson3@helsingborg.se om du undrar något om våra program.

Försäljning- och serviceprogrammet

Sökkod: FS

Vad kan programmet leda till?

Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig möjligheter att jobba, studera vidare eller att starta eget direkt efter studenten. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som exempelvis säljare, inköpare, butiksledare eller med logistik och kundservice.

Poängplan

Försäljnings- och serviceprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p År 1 År 2 År 3
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100
Engelska 5 100 100
Matematik 1a 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Historia 1a1 50 50
Programgemensamma karaktärsämnen 900 poäng
Entreprenörskap 100 100
Servicekunskap 1 100 100
Branschkunskap inom handel 100 100
Personlig försäljning 1 100 100
Inköp 1 100 100
Praktisk marknadsföring 1 100 100
Affärsutveckling och ledarskap 100 100
Information och kommunikation 1 100 100
Handel och hållbar utveckling 100 100
Programfördjupning 700 poäng
Företagsekonomi 1 100 100
Servicekunskap 2 100 100
Entreprenörskap och Företagande 100 100
Personlig försäljning 2 100 100
Administration 1 100 100
Personaladministration 100 100
Logistik 1 100 100
Individuellt val 200**/300* poäng
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2* 100 100
Engelska 6* 100 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3* 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 100
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p År 1 År 2 År 3
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100
Engelska 5 100 100
Matematik 1a 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Historia 1a1 50 50
Programgemensamma karaktärsämnen 900 poäng
Entreprenörskap 100 100
Servicekunskap 1 100 100
Branschkunskap inom handel 100 100
Personlig försäljning 1 100 100
Inköp 1 100 100
Praktisk marknadsföring 1 100 100
Affärsutveckling och ledarskap 100 100
Information och kommunikation 1 100 100
Handel och hållbar utveckling 100 100
Programfördjupning 700 poäng
Företagsekonomi 1 100 100
Servicekunskap 2 100 100
Entreprenörskap och Företagande 100 100
Personlig försäljning 2 100 100
Administration 1 100 100
Personaladministration 100 100
Logistik 1 100 100
Individuellt val 200**/300* poäng
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2* 100 100
Engelska 6* 100 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3* 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 100