Programmet för skog, djur och mark

Det här är programmet för dig som är intresserad av miljö, djur och natur. Programmet passar dig som vill arbeta med uppgifter inom lantbruk, trädgård eller djurskötsel.

Det här får du lära dig på programmet:

  • Jordbruk och djurskötsel
  • Teknisk utrustning
  • Naturvård och hållbar utveckling
  • Hur du nyttjar och sköter naturens resurser

Utbildningen är fyraårig och innehåller mycket praktiskt arbete, både på skolan och på riktiga arbetsplatser. Under arbetsplatsförlagda lärandet (APL) får du prova olika yrken utveckla dina kunskaper och lära dig mer om arbetslivet.

Nyhet!

Nytt program med start augusti 2024

Boka studiebesök

Går du i årskurs 9 och är mottagen i den anpassade gymnasieskolan?

Arbetsplatsförlagt lärande, APL

De nationella programmen har yrkesinriktning vilket innebär att arbetsplatsförlagt lärande, APL, är en del av utbildningen.

När du har APL är du på en arbetsplats och där får du testa dina kunskaper och får en ökad arbetslivserfarenhet. På arbetsplatsen har du en egen handledare som visar dig vad du ska göra och hjälper dig att bli bra på ett yrke. En lärare besöker dig regelbundet på arbetsplatsen och följer din kunskapsutveckling tillsammans med din handledare.