Ekonomiprogrammet

På Nicolaiskolans ekonomiprogram lär du dig bland annat om marknadsföring, ledarskap, affärsjuridik och företagsekonomi.

Under hela din utbildning kommer du att ha ett fadder- företag och under ditt andra år kan du starta ett eget företag. På ekonomiprogrammet väljer du först mellan ekonomi och juridik, sedan finns flera olika fördjupningar att välja mellan. Vilken passar dig bäst?

Samarbete med företag och universitet

Företagen är en stor och viktig del av vårt samhälle. Här finns ett stort nätverk av företag och företagare som både fungerar som handledare och bidrar i undervisningen. Du kommer att ha ett fadderföretag under hela utbildningen. Vi bjuder också in experter från företag och universitet för att föreläsa och stärka elevernas kontakter med näringslivet. Ekonomiprogrammet förbereder dig självklart inför vidare studier på högskola.

Ung Företagsamhet

Under utbildningen kan du redan under ditt andra år starta ett företag på riktigt inom ramen för Ung Företagsamhet. Tillsammans med ett par klasskamrater ska du utveckla en affärsidé, skaffa leverantörer, göra budget och hitta kunder. Detta praktiska projekt är kopplat till kursen entreprenörskap och företagande.

Diplomerad gymnasieekonom

Hos oss kan du genom vårt samarbete med Stiftelsen Företagsam bli diplomerad gymnasieekonom. Examen gör dig attraktiv på arbetsmarknaden och är en god merit inför fortsatta studier. På ekonomiprogrammet kan du välja ekonomi- eller juridikinriktning. Inom båda inriktningarna finns det flera olika fördjupningar att välja mellan. Du väljer inriktning inför årskurs 2.

Fördjupningar, inriktning ekonomi

Redovisning

Fokus på ämnena redovisning och kalkylering. Utbildningen avslutas med att du driver ett UF-företag där du jobbar med redovisningsinriktat arbete.

Marknadsföring och ledarskap

Utbildningen har tonvikt på ledarskapet och i ditt UF-företag är det du som leder företaget och ansvarar för marknadsföringsarbetet.

Marknadsföring och ledarskap – traineeplats

Om du har höga studieresultat kan du söka en traineeplats inför åk 2. Du får en mentor från ett av våra partnerföretag, till exempel IKEA, ICA eller Handelsbanken.

Fördjupningar, inriktning juridik

Affärsjuridik

På ditt fadderföretag får du titta närmare på juridik och ekonomi och i ditt UF-företag blir du ansvarig för de affärsjuridiska områdena. Med den här inriktningen kan du bli Diplomerad gymnasieekonom med extra juridik.

Rättssamhället och världen

Här fördjupar du dina kunskaper inom samhällsvetenskap, juridik och internationella relationer. Ditt fadderföretag kan vara allt från en liten förening till en stor internationell organisation.

Vad kan programmet leda till?

När du är klar med din utbildning har du en bred behörighet för vidare studier inom ämnen som ekonomi, administration, juridik, information och språk. I framtiden kommer du kanske att arbeta med försäljning, marknadsföring, redovisning eller i bankvärlden.

Poängplaner