Så här gör vi på Nicolaiskolan för att minska smittspridning

Information till elever, vårdnadshavare och personal gällande Covid-19 smittad person på Nicolaiskolan.

Med anledning av att vi precis fått bekräftat att en elev/er på skolan testats positiv för Covid-19 vill vi på detta sätt informera er.

Elever var senast på skolan tisdagen den 20 oktober.

Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:

 1. Eleven/eleverna som är smittad stannar hemma och får sin undervisning/lektionsplanering på distans.
 2. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att smittad person stannar hemma minst 7 dagar varav 2 dagar helt symptomfri innan återinträde på skolan är ok.
 3. Klassen, klasslärare och mentorn är informerade på plats om det som skett.
 4. På grund av sekretessreglerna kan vi inte tillkännage namn på elev/er.
 5. Klassens elever har fått information om att de ska vara speciellt uppmärksamma på om de mår dåligt, har symptom etc. och då stanna hemma.
 6. Vi uppmuntrar de elever som eventuellt känner sig sjuka att testa sig skyndsamt för deras säkerhets skull. Vid positivt testsvar önskar vi via mentor bli informerad om detta så att vi kan hjälpa till med att minska smittspridning.
 7. De elever som känner sig oroliga hänvisar vi till skolsköterskan på skolan.
 8. Vi förstår att det inträffade kan skapa oro men vi agerar enligt givna direktiv och fortsätter vårt skolarbete som tidigare.
 9. Givetvis följer vi klassens elever, lärare och skolan som helhet mkt noggrant för att så tidigt som möjligt kunna agera vidare.
 10. Om fler i elever i klassen skulle insjukna skickar vi hem hela klassen och fortsätta undervisningen på distans.

Till elev, vårdnadshavare och personal vid Nicolaiskolan

Vi har fått information om att en person/er som testats positiv för Covid-19 idag, var på skolan senast den 2 oktober. Vi vill därför informera alla som var där samtidigt om att ni kan ha utsatts för en smittrisk. Du ska vara observant på eventuella symtom i 14 dagar efter smittotillfället och testa dig för covid-19 om du skulle få symtom. Du bör träffa så få personer som möjligt under denna tid och vara noggrann med att hålla avstånd till andra. Får du symptom ska du isolera dig i väntan på provtagning och provsvar. För att få mer information, se länk nedan för mer information.
https://vardgivare.skane.se/siteassets/1.-vardriktlinjer/smittskydd/corona/information-och-instruktioner-till-narkontakt-till-bekraftat-fall-av-covid-19.pdf.pdf

Till elev, vårdnadshavare och personal vid Nicolaiskolan

Om du tror att du har covid-19 kan du beställa ett självtest. Se länk nedan för mer information.
https://www.1177.se/Skane/sa-fungerar-varden/varden-i-skane/samlad-information-om-coronaviruset-i-region-skane/provtagning-for-covid-19-i-skane/provtagning-for-dig-som-ar-sjuk/

Med vänlig hälsning Skolledningen, Nicolaiskolan


Det är allas vårt ansvar att minska smittspridningen. Tänk därför efter en extra gång innan du beger dig ut på morgonen:

 • Känner du dig minsta sjuk? Stanna då hemma.
 • Bor du inom promenad- eller cykelavstånd till skolan? Undvik gärna att använda kollektivtrafik för att minska trängsel.
 • Har du möjlighet att få skjuts till skolan? Åk då hellre bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • Åker du först till Helsingborg C för att sedan ta dig vidare med stadsbuss? Passa då på att få in lite extra steg genom att gå till skolan sista biten.

Det är viktigt att du känner dig trygg med att komma tillbaka till skolan. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • Håll avståndet till dina klasskamrater och personal.
 • Respektera de åtgärder som skolan vidtar.

För att minimera risken för smittspridning har vi utöver ovanstående riktlinjer även infört flera åtgärder:

 • Extra städ. Utöver att vi städar som vanligt tittar vi ofta över toaletter, torkar ledstänger och handtag. På flera ställen har vi extra tillgång till handsprit
 • Utökad öppettid i matsalen. Matsalen kommer vara öppen i tre timmar för att kunna sprida mattiderna.
 • Större elevcafé. Vi utökar vår caféyta till att nu även omfatta atriumträdgården
 • Vi uppmanar såväl personal som elever att ta rast utomhus. Det finns även stora möjligheter till undervisning utomhus

Ovanstående är exempel på vad vi gör nu. Vi kommer noga följa utvecklingen och anpassa våra åtgärder efter behov. Utgångspunkten för våra åtgärder är att vi förhåller oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vårterminen blev långt ifrån vad vi alla hade tänkt oss, men om vi tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar hoppas vi att höstterminen blir allt vi hoppats på och lite till!