Så här gör vi på Nicolaiskolan för att minska smittspridning

Det är allas vårt ansvar att minska smittspridningen. Tänk därför efter en extra gång innan du beger dig ut på morgonen:

 • Känner du dig minsta sjuk? Stanna då hemma.
 • Bor du inom promenad- eller cykelavstånd till skolan? Undvik gärna att använda kollektivtrafik för att minska trängsel.
 • Har du möjlighet att få skjuts till skolan? Åk då hellre bil för att undvika trängsel i kollektivtrafiken.
 • Åker du först till Helsingborg C för att sedan ta dig vidare med stadsbuss? Passa då på att få in lite extra steg genom att gå till skolan sista biten.

Det är viktigt att du känner dig trygg med att komma tillbaka till skolan. Vi följer myndigheternas rekommendationer för att göra skolan så säker som möjligt, men även här gäller det individuella ansvaret:

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 20 sekunder.
 • Använd handsprit när det inte finns tillgång till tvål och vatten.
 • Håll avståndet till dina klasskamrater och personal.
 • Respektera de åtgärder som skolan vidtar.

För att minimera risken för smittspridning har vi utöver ovanstående riktlinjer även infört flera åtgärder:

 • Extra städ. Utöver att vi städar som vanligt tittar vi ofta över toaletter, torkar ledstänger och handtag. På flera ställen har vi extra tillgång till handsprit
 • Utökad öppettid i matsalen. Matsalen kommer vara öppen i tre timmar för att kunna sprida mattiderna.
 • Större elevcafé. Vi utökar vår caféyta till att nu även omfatta atriumträdgården
 • Vi uppmanar såväl personal som elever att ta rast utomhus. Det finns även stora möjligheter till undervisning utomhus

Ovanstående är exempel på vad vi gör nu. Vi kommer noga följa utvecklingen och anpassa våra åtgärder efter behov. Utgångspunkten för våra åtgärder är att vi förhåller oss till de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten ger.

Vårterminen blev långt ifrån vad vi alla hade tänkt oss, men om vi tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar hoppas vi att höstterminen blir allt vi hoppats på och lite till!