Introduktionsprogrammen

Missade du något betyg i nian så att du inte är behörig till gymnasieskolan?

Lugn, introduktionsprogrammen ger dig en utbildning att bygga vidare på, antingen till gymnasiet eller som grund för yrkeskunskaper. På introduktionsprogrammen går du mellan ett och tre år beroende på vilket program du går. Studierna och läroböckerna är anpassade efter dina behov, och vi arbetar huvudsakligen i små grupper. Du får mycket stöd och lärartid för att du ska bli behörig till vidare studier eller komma i arbete så fort som möjligt. Vi erbjuder fyra olika program: preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion.

Preparandutbildningen vänder sig till dig som har ett enstaka ämne kvar för att bli behörig, och som räknar med att bli fullt behörig till gymnasiet på ett år. Individuellt alternativ är för dig som har flera ämnen kvar för att bli behörig till gymnasiet och som behöver mer tid eller behöver hjälp att hitta en väg in på arbetsmarknaden. Yrkesintroduktion är för dig som vill ha en yrkesinriktad utbildning mot arbete eller vill bli behörig till ett yrkesprogram. Språkintroduktion är för dig som är nyanländ till Sverige med tyngdpunkt på det svenska språket så du kan gå vidare mot gymnasieskolan eller annan utbildning.

Preparandutbildning

Här får du gå maximalt ett år och målet är att du ska få behörighet till nationellt gymnasieprogram så fort som möjligt. Du behöver vara mycket studiemotiverad och bara ha något enstaka ämne att läsa in.

Individuellt alternativ

Här förbereder du dig för yrkesintroduktion, nationellt gymnasieprogram eller för att börja jobba. Tillsammans med dina lärare utformar du din utbildning efter dina behov. Du kan läsa in grundskoleämnen, men också läsa mer praktiska ämnen eller vara på praktikplats några dagar i veckan för att få yrkeskunskap. Då skapar du också ett nätverk inför framtida arbete. Undervisningen är anpassad efter dina förutsättningar och dina lärare stöttar dig till fullo för att du ska kunna studera och utvecklas som person. Bra relationer och trivsel är viktigt, och vi jobbar mycket med gemenskap och att skapa förtroende för varandra.

Språkintroduktion

Språkintroduktionen vänder sig till dig som nyligen anlänt till Sverige. Utbildningens syfte är att du ska få tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna söka till ett nationellt gymnasieprogram, oavsett om du sedan väljer ett högskoleförberedande eller yrkesförberedande program.