Introduktionsprogrammen

Introduktionsprogrammen finns till för dig som ännu inte blivit behörig till nationella program på gymnasiet.

Den här delen av hemsidan visar innehåll från YouTube. Genom att fortsätta godkänner du GDPR och Sekretesspolicyn.

Du kan välja att läsa upp dina betyg, så att du blir behörig för ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program. Du kan också välja att läsa yrkeskurser på något av programmen för att skaffa goda yrkeskunskaper till ett framtida yrke. Är du nyanländ i Sverige ska du först välja att förbättra dina kunskaper i svenska språket, innan du börjar på ett annat introduktionsprogram.

Tänk på:

 • Om du riskerar att bli obehörig efter årskurs nio måste du också välja några introduktionsprogram när du söker till gymnasiet.
 • Välj Individuellt alternativ (IMA), som ditt sista alternativ, så att du inte riskerar att hamna i det som kallas ”sent val” och inte kan komma in där du vill.
 • Boka in ett möte med din studie- och yrkesvägledare (SYV) i god tid före 15 februari så får du hjälp med att göra kloka gymnasieval.

När du går på något av våra introduktionsprogram så får du möjlighet att:

 • Öka dina kunskaper för att senare klara av dina gymnasiestudier på ett bra sätt.
 • Öka dina kunskaper så att du direkt kan söka dig till arbetsmarknaden för att få ett yrke.
 • Stärka din motivation och ditt självförtroende genom att lyckas i ditt skolarbete och genom att utveckla din studieteknik.
 • Tillsammans med din mentor använda och månadsvis följa upp din egen detaljerade individuella studieplan (ISP).
 • Ta stöd av våra duktiga lärare, speciallärare och specialpedagoger för att utvecklas vidare.
 • Te emot erbjudande om extra stöd om du är i behov av det.

Vi erbjuder följande introduktionsprogram på vår skola;

Programinriktat val – IMV

”Jag är nästan behörig och vet vilket program jag vill gå!”

På IMV går du om ditt mål är att senare ta gymnasieexamen på ett nationellt program. Du ska hinna med alla kurserna på gymnasieprogrammet OCH dina återstående ämnen från grundskolan. Du måste vara beredd att jobba hårt för att hinna med allt.

Du måste ha godkänt i svenska/svenska som andraspråk samt en av två alternativ:

 • Godkänt i engelska eller matematik och minst 4 ämnen till.
 • Godkänt i engelska och matematik och minst ämnen till.

På vår skola har vi IMV-platser på våra yrkesprogram (i mån av plats):

Yrkesintroduktion – IMY

”Jag vet vilket yrke jag vill bli och vilket program jag vill gå på!”

På IMY går du om ditt mål är att efter utbildningen få ett arbete i det du utbildat dig till. Detta program är riktat mot ett av våra yrkesprogram. Du läser alla yrkeskurser och skaffar dig goda yrkeskunskaper i detta yrke, så att du senare kan söka dig till arbetsmarknaden. Om du vill kan du också läsa något eller några ämnen du saknar från grundskolan, för att bli behörig till det nationella programmet. Blir du behörig till det nationella programmet kan du längre fram ta en gymnasieexamen.

På vår skola erbjuder vi följande IMY-program:

 • Yrkesintroduktion Hantverksprogrammet – textil design
  Poängplan

Individuellt alternativ – IMA

”Jag saknar något enstaka betyg för att kunna söka till ett högskoleförberedande program!”

eller

”Jag saknar ganska många betyg och vet inte riktigt vad jag ska göra senare!”

Om du går på IMA är ditt mål att antingen bli behörig till ett nationellt program eller att senare välja ett annat introduktionsprogram (IMY eller IMV). I din individuella studieplan lägger du (tillsammans med mentor) upp innehållet i din utbildning. Du läser ämnen du saknar från grundskolan och i vissa fall kan du även läsa enstaka gymnasiekurser. Du läser allt mellan tre till fem ämnen per läsår och har rätt till minst 23 timmars undervisning/vecka.

Vill du veta mer?

Prata med din studie- och yrkesvägledare i grundskolan om du behöver hjälp med ansökan.

Gör ditt gymnasieval genom att logga in på ansökningswebben på skanegy.se.  Om du riskerar att bli obehörig måste du välja något eller några introduktionsprogram också.

Vill du prata med studie- och yrkesvägledaren på vår skola?  Kontaktuppgifterna hittar du på sidan Kontakt.