search
error

Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en 4-årig skolform för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning. För att få erbjudande om att gå i gymnasiesärskolan ska du ha gjort en utredning och blivit mottagen i särskolan.

På programmen läser du:

  • Gymnasiegemensamma ämnen som till exempel svenska, matte, engelska, idrott och hälsa.
  • Programgemensamma ämnen som utgår ifrån vilket program man valt.
  • Programfördjupning ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmet
  • Individuellt val och gymnasiearbete

På Nicolaiskolan är gymnasiesärskolan en lokalintegrerad verksamhet. Det innebär att vi deltar och finns på skolan med samma självklarhet som övriga program. Vi är en liten enhet med hemklassrum i hjärtat av de estetiska och hantverkstekniska verksamheter som bedrivs på skolan. Här har du möjlighet att delta i skolans kreativa skapande.

Nicolaiskolan erbjuder två nationella gymnasiesärskole-program och det ingår minst 22 veckor studier förlagd till en arbetsplats (APL eller praktik).

Programmet för Estetiska verksamheter

Om du är intresserad av någon eller flera estetiska uttryck som till exempel musik, bild, foto, film eller dans och teater är detta programmet för dig.

Programmet för Hantverk och produktion

Om du är intresserad av att måla, snickra, skapa och renovera är detta programmet för dig.

Boka studiebesök

Här kan elever som är mottagna i särskolan och går i årskurs nio, boka tid för att besöka det program som eleven är nyfiken på under en dag.

Det brukar vara många som är intresserade av att besöka våra skolor, titta mer på något program, få information eller bara känna av stämningen på skolan.

För att göra besöken bra och meningsfulla vill vi att du anmäler dig på någon av våra besöksdagar. Personal (eventuellt vårdnadshavare) från grundsärskolan följer med eleven.