Gymnasiesärskolan

På Nicolaiskolan antas fyra till sex elever på varje gymnasiesär-program.

Du går i en gymnasieklass i alla ämnen utom svenska, engelska och matematik. Då undervisas du av gymnasielärare och får hjälp av en resurs, som under hela skoldagen finns till stöd i klassen och på skolan. Texter och andra läromedel i kurserna anpassas till din kunskapsnivå. Du läser efter gymnasiesärskolans kursplaner och får betyg enligt dessa kriterier.

Nicolaiskolan erbjuder tre nationella gymnasiesärskoleprogram:

  • Estetisk verksamhet
  • Samhälle, natur och språk

Två speciallärare är kopplade till gymnasiesärskolan. De undervisar dig i svenska, engelska och matematik, har stödlektioner i historia, religion, naturkunskap och samhällskunskap och undervisar i de kurser som bara finns på gymnasiesärskolan.

I årskurs 3 tar du studenten tillsammans med den gymnasieklass du tillhör, sen läser du årskurs 4. Det sista året är en förberedelse för vuxenlivet, med bland annat utbildning på olika arbetsplatser.