Gymnasiesärskolan

Gymnasiesärskolan är en 4-årig skolform för elever som har en intellektuell funktionsnedsättning. För att få erbjudande om att gå i gymnasiesärskolan ska man gjort en utredning och blivit mottagen i särskolan.

På programmen läser man:

  • Gymnasiegemensamma ämnen som t.ex. svenska, matte, engelska, idrott och hälsa,
  • Programgemensamma ämnen som utgår ifrån vilket program man valt.
  • Programfördjupning ämnen och kurser som ligger inom ramen för programmet
  • Individuellt val och gymnasiearbete

På Nicolaiskolan är gymnasiesärskolan en lokalintegrerad verksamhet. Det innebär att vi deltar och finns på skolan med samma självklarhet som övriga program. Vi är en liten enhet med hemklassrum i hjärtat av de estetiska och hantverkstekniska verksamheter som bedrivs på skolan. Här har man möjlighet att delta i skolans kreativa skapande.

Nicolaiskolan erbjuder två nationella gymnasiesärskoleprogram och det ingår minst 22 veckor studier förlagd till en arbetsplats (APL eller praktik).

Programmet för Estetiska verksamheter

Om man är intresserad av någon eller flera estetiska uttryck som t.ex. musik, bild, foto, film eller dans och teater är detta programmet för dig.

Programmet för Hantverk och produktion

Om man är intresserad av att arbeta med olika material som t.ex. trä, metall och lera. Vi målar, snickrar, skapar och renoverar.