Försäljnings- och serviceprogrammet

Är du en utåtriktad och nyfiken person som gillar att möta andra människor? Försäljnings- och serviceprogrammet vänder sig till dig som är intresserad av försäljning, handel och kommunikation.

Hos oss förbereds du för en framtid inom eget företagande, ekonomi och service. Du får kunskaper för arbete inom försäljning och logistik, både på nätet och i butik. Du lär dig att starta & driva företag och projekt. Service, bemötande, marknadsföring, kommunikation och hållbar utveckling är centralt i utbildningen.

Under utbildningen kommer du att ha 15 veckors arbetsplatsförlagt lärande, APL. Under APL praktiserar du på en arbetsplats och ges möjlighet att uppleva arbetslivet på riktigt samt praktiskt förankra det du lärt dig teoretiskt. APL är uppdelad i flera perioder så att du får möjlighet att prova på olika arbetsplatser. Du får därför stora möjligheter till både extraarbete under utbildningen och arbete efter avslutade gymnasiestudier.

Försäljnings- och serviceprogrammet ger dig möjligheter att jobba, studera vidare eller att starta eget direkt efter studenten. Efter genomförd utbildning kan du arbeta som exempelvis säljare, inköpare, butiksledare eller med logistik och kundservice. Utbildningen kan också leda till fortsatta studier på yrkeshögskola. Om du vill studera på högskola eller universitet efter gymnasiet kan du läsa de kurser som krävs för att få högskolebehörighet under dina studier på försäljnings- och serviceprogrammet.

Poängplan

  • *Högskolepaket som ger grundläggande behörighet till högskola.
  • **Det går att välja bort högskolepaketet och välja 200 poäng valfria kurser istället.

Försäljnings- och serviceprogrammet

Gymnasiegemensamma ämnen 600 p År 1 År 2 År 3
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100
Engelska 5 100 100
Matematik 1a 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Historia 1a1 50 50
Programgemensamma karaktärsämnen 900 poäng
Entreprenörskap 100 100
Servicekunskap 1 100 100
Branschkunskap inom handel 100 100
Personlig försäljning 1 100 100
Inköp 1 100 100
Praktisk marknadsföring 1 100 100
Affärsutveckling och ledarskap 100 100
Information och kommunikation 1 100 100
Handel och hållbar utveckling 100 100
Programfördjupning 700 poäng
Företagsekonomi 1 100 100
Servicekunskap 2 100 100
Entreprenörskap och Företagande 100 100
Personlig försäljning 2 100 100
Administration 1 100 100
Personaladministration 100 100
Logistik 1 100 100
Individuellt val 200**/300* poäng
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2* 100 100
Engelska 6* 100 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3* 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 100
Gymnasiegemensamma ämnen 600 p År 1 År 2 År 3
Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 100 100
Engelska 5 100 100
Matematik 1a 100 100
Idrott och hälsa 1 100 50 50
Samhällskunskap 1a1 50 50
Naturkunskap 1a1 50 50
Religionskunskap 1 50 50
Historia 1a1 50 50
Programgemensamma karaktärsämnen 900 poäng
Entreprenörskap 100 100
Servicekunskap 1 100 100
Branschkunskap inom handel 100 100
Personlig försäljning 1 100 100
Inköp 1 100 100
Praktisk marknadsföring 1 100 100
Affärsutveckling och ledarskap 100 100
Information och kommunikation 1 100 100
Handel och hållbar utveckling 100 100
Programfördjupning 700 poäng
Företagsekonomi 1 100 100
Servicekunskap 2 100 100
Entreprenörskap och Företagande 100 100
Personlig försäljning 2 100 100
Administration 1 100 100
Personaladministration 100 100
Logistik 1 100 100
Individuellt val 200**/300* poäng
Svenska 2/ Svenska som andraspråk 2* 100 100
Engelska 6* 100 100
Svenska 3/ Svenska som andraspråk 3* 100 100
Gymnasiearbete 100 poäng 100