Din hälsa

Hos oss på Nicolaiskolan finns ett team bestående av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolläkare. De finns här när du inte mår bra, men deras största uppgift är att jobba förebyggande så att du inte blir sjuk. Du har bara en kropp och det är viktigt att du tar hand om den. Elevhälsan på Nicolaiskolan arbetar för att du ska bevara och förbättra både din kroppsliga och själsliga hälsa, och ger dig råd och stöd så att du skapar dina egna sunda levnadsvanor. De visar också på vikten av att ha en meningsfull fritid.

Som elev träffar du främst skolsköterskan och kuratorn regelbundet eller vid behov. Här nedan kan du läsa mer om det stöd du kan få av dem samt hur du kontaktar dem.

Kurator

Vår kurator finns till för dig som behöver någon att prata med. Kanske har du problem i skolan, kompisar, på hemmaplan eller bara behöver råd i en fråga. Tveka inte att kontakta Mona. Hon har tystnadsplikt.

Kuratorns uppgift är bland annat att medverka till att alla elever uppnår kunskapsmålen, att uppmärksamma elever som far illa eller av olika anledningar visar tecken på psykisk ohälsa och att bidra till att elever som är i behov av särskilt stöd inom skolan får dessa behov tillgodosedda.

Skolsköterska

Du kommer att träffa vår skolsköterska regelbundet under din skolgång och kan även själv kontakta henne om du behöver råd och stöd. Hon har tystnadsplikt.

Skolsköterskan följer elevens fysiska utveckling samt arbetar för en god arbetsmiljö för eleverna. Under din skoltid kommer du att få träffa skolsköterskan för hälsoscreeningar, hälsosamtal, hälsocoaching och vaccinationer.